تماس با ما

شرکت آزمایش گستر آریا

استان خراسان رضوی مشهد مقدس – بزرگراه آزادی – آزادی ۸۱ – کنار هتل توریست توس – قطعه ۸

تلفن : ۰۵۱۳۶۰۹۲۴۶۹        فاکس : ۰۵۱۳۶۶۶۲۷۸۳        موبایل : ۰۹۱۵۱۰۰۱۰۵۰